Kun lataat albumin AlbumIni.fiin palvelimelle, suostut Käyttäjänä AlbumIni.fi-palvelun Käyttöehtoihin. Näitä Käyttöehtoja päivitetään säännöllisesti.

Määritelmät
Näissä AlbumIni.fi-palvelun Käyttöehdoissa seuraavilla termeillä on vastaavat merkitykset:
Käyttäjä: luonnollinen henkilö, joka on liittynyt palveluun sähköpostiosoitteensa avulla.
Tili: mahdollisuus käyttää AlbumIni.fi-palvelua.
Ehdot: nämä Käyttöehdot.

Tietosuoja
AlbumIni.fi suhtautuu käyttäjiensä yksityisyyteen äärimmäisen vakavasti. AlbumIni.fi käyttää käyttäjiensä tietoja vain palvelun suorittamiseen ja kehittämiseen. Käyttäjien tietoja ei anneta millekään kolmannelle osapuolelle ilman käyttäjän suostumusta*.

(*) Kun käyttäjätietoja vaaditaan lakiteitse ja tietojen evääminen estäisi lain toteutumisen, AlbumIni.fi antaa viranomaisille tarvittavat tiedot.

AlbumIni.fi kerää tietoja varmistaakseen sivuston asianmukaisen toiminnan. Tiedonkeruu tapahtuu käyttämällä IP-osoitetietoja ja evästeitä. Näiden tietojen avulla AlbumIni.fi voi kohdentaa palveluitaan käyttäjiensä toiveiden mukaan. Ne ovat avuksi myös yksittäistason ongelmien nopeassa ratkaisemisessa. Näin ollen AlbumIni.fiin käyttäjän palvelut ja niiden käytettävyys parantuvat.

AlbumIni.fi
AlbumIni.fi ei ole millään tavoin vastuussa tietojen vahingoittumisesta tai häviämisestä.
Käyttäjä voi tallentaa valokuvansa rajoittamattomaksi ajaksi, kunhan käyttäjä kirjautuu sisään palveluun vähintään kerran 67 päivän aikana tai hänen perheensä tai ystävänsä katselevat hänen valokuviaa vastaavan ajan kuluessa. Jos tämä ehto ei toteudu, käyttäjä saa 60 päivän käyttämättömyyden jälkeen sähköpostin, jossa vaaditaan, että hänen tulee kirjautua sisään tai että perheen tai ystävien on katseltava hänen valokuviaan. Jos näin ei käy 7 päivän sisällä, valokuvat poistetaan palvelusta.
AlbumIni.fi toimii itse tietojen suojaamiseksi niiden häviämistä ja/tai minkäälaista laitonta käyttöä vastaan.

Tekijänoikeudet
Käyttäjä on vastuussa sisällöstä. Palvelimelle ladatun sisällön tekijänoikeudet kuuluvat käyttäjälle. Käyttäjä on vastuussa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksien rikkomuksista aiheutuvista mahdollisista seuraamuksista.
Jos epäillään, että käyttäjän AlbumIni.fi-palvelun kautta esittämä graafinen materiaali aiheuttaa rikoksen tai väärinkäytöksen, AlbumIni.fi varaa itselleen oikeuden ilmoittaa tästä rikoksesta asianomaisille lainvalvontaviranomaisille sovellettavan lain vaatimalla tavalla. Käyttäjälle ei ilmoiteta tällaisista toimenpiteistä, eikä niitä selitetä hänelle.
AlbumIni.fiin käyttäjät lataavat palvelimelle valokuvia ilman AlbumIni.fiin väliintuloa.

Julkiset albumit
AlbumIni.fi varaa oikeuden poistaa albumit, jotka käyttäjä on määrittänyt julkisiksi (Julkiset albumit), tai siirtää nämä albumit toiseen luokkaan. Tekijänoikeuksien määritelmät pätevät julkisiksi tehtyihin albumeihin.

Sovellettava laki / lainvoimainen oikeusistuin
Näitä Käyttöehtoja koskevat Hollannin lait.
Hollannin lainsäädäntöä sovelletaan kaikkiin AlbumIni.fiin ja käyttäjän välisiin laillisiin suhteisiin.
Kaikki näitä sopimuksista tai näihin sopimuksiin pohjautuvista sopimuksista aiheutuvat lakiongelmat ratkaistaan hollantilaisessa oikeusistuimessa. Ratkaisun käsittely suoritetaan hollannin kielellä.

Muut ehdot
Kun käyttäjä luo tilin AlbumIni.fi-palveluun, hän tilaa automaattisesti AlbumIni.fiin uutiskirjeen. Tämä tilaus voidaan päättää www.albumini.fi-osoitteen tai uutiskirjeen kautta.